Цивільний кодекс України для керівників і кадровиків

14/06/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

Деякі питання правових відносин між закладом охорони здоров’я (далі – заклад) та його працівниками регулюються нормами не трудового законодавства, а інших галузей права, зокрема цивільного. Також нормами цивільного законодавства можуть регулюватися і різні питання взаємовідносин закладу з пацієнтами та іншими громадянами, а також іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ ЗНАННЯ «НЕ ТРУДОВОГО» ЗАКОНОДАВСТВА

З таким основним нормативно-правовим актом (далі – НПА) сфери трудового законодавства, як Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП), а також відповідними іншими НПА цієї сфери (Закони України «Про оплату праці», «Про відпустки» тощо) керівництво і кадровики закладів охорони здоров’я у більшості випадків добре обізнані. Але іноді між працівниками закладу, а також між ними та роботодавцем (керівництвом закладу) або представниками інших підприємств, установ, організацій у процесі роботи або за її межами виникають правові відносини, які регулюються також деякими іншими НПА, зокрема іншими Кодексами, які не належать безпосередньо до сфери трудового законодавства, і тому менше відомі більшості кадровиків.

Наприклад, такі питання, які регулюються іншими Кодексами, можуть виникнути у випадку пошкодження працівниками устаткування роботодавця в неробочий час, крадіжки працівниками в нього певних матеріалів, притягнення працівників або роботодавця до кримінальної, цивільно-правової або адміністративної відповідальності за порушення трудового чи іншого законодавства, посвідчення довіреностей працівникам, злиття підприємств тощо.

Звичайно, для вирішення цих питань роботодавцем переважно залучають працівників юридичних служб закладу (юрисконсультів), але в багатьох закладах, зокрема невеликих, вони часто відсутні, а залучати «зовнішніх» консультантів із юридичних питань (юристів) у закладу також не завжди є можливість. Тому іноді вирішення деяких питань, які стосуються працівників закладу, але виходять за межі трудових правовідносин, покладають у межах «їхньої обмеженої компетенції» і на працівників кадрових служб, у зв’язку з чим їм також варто поближче ознайомитися з відповідними НПА інших галузей права, зокрема цивільного, основним із яких є Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Звичайно, ЦКУ досить великий за обсягом та містить багато різних формулювань (понять) юридичного характеру, які іноді важко зрозуміти фахівцю без юридичної освіти. Тому обмежимо наше знайомство з ЦКУ лише головними питаннями (поняттями), які певною мірою наближені до сфери управління персоналом і стосуються деяких правовідносин між роботодавцями та працівниками у процесі трудової діяльності та поза її межами, не вдаючись дуже в окремі деталі. Також наведемо посилання на основні положення (розділи, статті) ЦКУ, які регулюють ці питання, і до яких можуть звернутися кадровики або керівництво закладів у разі необхідності самостійного вирішення таких проблем.

Читати далі