Відпустки: порядок надання та оформлення

05/07/2019

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 
Переважна більшість відпусток надається працівникові для відпочинку, але деякі з них потрібні й для інших цілей, наприклад, навчання чи догляду за дитиною. Також різні категорії працівників мають право на різні тривалості своїх щорічних відпусток, а деякі категорії мають ще й право на додаткові відпустки, при чому як за свій рахунок, так і за рахунок роботодавця. Як же не заплутатися у всіх цих видах відпусток та якими нормами законодавства регулюються окремі їх види? На усі ці запитання ми й знайдемо відповідь у даній статті, яка може стати для фахівців закладу охорони здоров’я своєрідним довідником з відпусток та їх «класифікатором».

 

ПОРЯДОК І ЧАС НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

 

Порядок та час надання щорічної основної та додаткової відпусток врегульовано у статті 10 Закону № 504, у якій, зокрема, зазначено, що

  • щорічна додаткова відпустка, передбачена статтями 7, 8 Закону надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником (Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України);
  • щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї;
  • щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Як зазначалося вище, щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи можуть надаватися після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, але за другий та наступні роки — у будь-який час відповідного робочого року. Конкретні періоди роботи, які враховуються при обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, перелічені у статті 9 Закону № 504.

Також черговість надання відпусток визначається графіками (додаток 1), які

  • затверджуються роботодавцем;
  • погоджуються з виборним профспілковим органом чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівників

Читати далі