Відпустки у зв'язку з навчанням

11/10/2019

Соціальні гарантії

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

У відповідності до законодавства, працівникам закладів охорони здоров'я (далі – заклад) можуть надаватися самі різні види оплачуваних і не оплачуваних відпусток, які можуть використовуватися працівником як на власний розсуд, так і для деяких специфічних цілей. Зокрема для цілей навчання працівникові можуть надаватися так звані «начальні відпустки», особливості надання та оформлення яких ми і розглянемо більш детально у цій статті.

 

Правове регулювання навчальних відпусток

 

Основними законодавчими актами, що регулюють різні питання навчальних відпусток, є

  • Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП)
  • Закон України «Про відпустки» від  № 504/96-ВР (далі – Закон № 504).

Також слід зазначити, що 26 вересня 2002 р. Україною була ратифікована Конвенція Міжнародної організації праці № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» 1974 року, у якій зокрема зазначено, що навчальні відпустки надаються працівникам з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги. При цьому слід зазначити, що відповідні норми Конвенції № 140 на цей час вже закріплені й деталізовані у згаданих вище законодавчих актах.

Крім того деякі питання, що пов'язані із навчальними відпустками, регулюються (конкретизуються) і відповідними підзаконними нормативно-правовими актами (далі – НПА), зокрема

  • Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам,які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливос­ті» від 28 червня 1997 року № 634 (далі — Постанова № 634)
  • Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах ви­щої освіти» від 16 лютого 2018 року № 160 (далі – Наказ № 160)

 

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

 

У ст. 4 Закону № 504, перелічені самі різні види відпусток, а також, підстави для їх надання (відповідні норми законодавства), і серед іншого у п. 2 передбачені і

  • додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 Закону № 504);

У свою чергу додаткові відпустки у зв'язку з навчанням можуть далі розподілятися на різні види у залежності від видів навчальних закладів, де навчається працівник, форми навчання тощо, від чого може залежати і тривалість відповідної відпустки (Таблиця 1). При цьому слід зазначити, що додаткові відпустки, які згадуються у Таблиці 1 є оплачуваними, а відповідні норми і положення щодо них у Законі № 504 також фактично продубльовані і у відповідних статтях КЗпП.

Читати далі