Відрахування із зарплати наперед виплачених сум відпускних

11/06/2019

Запитання — відповідь

 

На запитання читачів відповідає Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

? Сестра медична флюорографічного кабінету надала адміністрації закладу висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що за станом здоров’я її слід перевести на легшу роботу. Від єдиної наявної в закладі посади, куди її можна було б перевести, вона відмовилась і буде звільнятися. У березні 2017 року ця працівниця використала щорічну відпустку, частина з якої була за невідпрацьований час (тобто, надана наперед). Як під час звільнення відрахувати з її зарплати наперед виплачені суми відпускних?

 

У загальному випадку в разі звільнення працівника він та медичний заклад повинні повністю розрахуватися одне з одним, зокрема працівник має повернути кошти за ті дні відпустки, які були надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Водночас частиною другою статті 22 Закону № 504 встановлено, що в разі звільнення з певних причин працівник не має обов’язку повертати закладу наперед виплачені суми відпускних і вони залишаються у нього. Так, відрахування не провадиться, якщо працівник звільняється в зв’язку з:

♦ призовом, прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;

♦ переведенням (за його згодою) на роботу до іншого закладу охорони здоров’я або переходом на виборну посаду;

♦ відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із закладом, а також відмовою від продовження роботи в зв’язку з істотною зміною умов праці;

♦ змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням медичного закладу, скороченням чисельності або штату працівників;

♦ виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи;

♦ нез’явленням на роботі більше чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено тривалішого строку збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

♦ поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

♦ направленням на навчання;

♦ виходом на пенсію.

Також відпускні не відраховуються при припиненні трудових відносин із працівником в разі його смерті.

Як бачимо, ситуація, що розглядається, — звільнення за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи, — є в зазначеному переліку. Це означає, що в даній ситуації не потрібно відраховувати із заробітної плати працівниці, яка звільняється, суму відпускних, виплачену наперед.

Читати далі