Виплати грошової компенсації, у разі смерті потерпілого від нещасного випадку

29/11/2018

Роз’яснення

Офіційно. Державна служба України з питань праці

 

Робітник працював на підприємстві, але у жовтня 2017 року з ним стався нещасний випадок, а у січні 2018 року потерпілий помер. Як правильно розрахувати стаж роботи працівника, задля виплати грошової компенсації?

Кодексом законів про працю України не передбачено підстав для розірвання трудового договору з працівником у разі його смерті.

Відповідно до статті 9 Цивільного кодексу України (далі — Кодексу) положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Нормами статті 49 вищевказаного Кодексу передбачено, що актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків.

У даному випадку припинення трудового договору провадиться на підставі норм трудового законодавства з урахуванням норм цивільного законодавства.

Підставою для оформлення наказу про припинення трудового договору є копія свідоцтва про смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів.

Тобто, трудові відносини у даному випадку припиняються з дня смерті працівника.

Відповідно до статті 129 Кодексу Законів про працю,  не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення.

Читати далі