Як обчислити медичний стаж для встановлення надбавки за вислугу років, якщо з грудня 2006 року по грудень 2014 року я обіймала медичну посаду (0,5 ставки), але моя основна посада у цей період не була медичною?

 

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Із запитання випливає, що працівник працював на 0,5 ставки медичним працівником за сумісництвом. Чи слід йому зараховувати цей період роботи до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років?

Умови виплати надбавки за вислугу років медичним і фармацевтичним працівникам встановлено Порядком виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (далі — Порядок № 1418).

Пунктом 3 Порядку № 1418 визначено перелік посад медичних і фармацевтичних працівників, які мають право на надбавку за вислугу років. До них, зокрема, належать керівники закладів охорони здоров’я, їх заступники з числа лікарів, заступники головного лікаря з медсестринства, керівники структурних підрозділів з числа лікарів, головні медичні сестри, лікарі всіх спеціальностей, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівники фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступники, керівники структурних підрозділів з числа провізорів і фармацевтів, провізори всіх спеціальностей, фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою всіх спеціальностей та помічники ентомолога.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 1418 до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, зараховується час роботи у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах, визначених у пункті 3 Порядку № 1418, та за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Відповідно до пункту 7 Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Отже, особі, яка працювала за сумісництвом у державному або комунальному закладі охорони здоров’я на посаді медичного працівника, та оплата праці якої здійснювалася згідно з умовами оплати праці, встановленими для медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, період цієї роботи зараховується до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років.

"Практика управління медичним закладом", № 3, 2016