Яким має бути посадовий оклад фахівця з питань цивільного захисту у районній лікарні?

 

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наказом від 2 вересня 2015 р. № 1084 затвердило зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010. Зазначеним наказом внесено зміни до додатка А (покажчик професійних назв робіт за кодами професій) та до додатка Б (абетковий покажчик професійних назв робіт) Класифікатора. Так, ці додатки доповнено 76-ми професійними назвами робіт, зокрема, «фахівець із цивільної оборони» та «фахівець з питань цивільного захисту». Крім того, виключено 7 назв професій, серед яких — «начальник штабу цивільного захисту», «начальник штабу цивільної оборони». Наказ набрав чинності з 1 жовтня 2015 року.

З цього приводу МОЗ України у листі від 21 грудня 2015 р. № 10.03.67/39947 надало роз’яснення, відповідно до якого у штатних розписах закладів охорони здоров’я посади «начальник штату цивільної оборони» та «інженер штабу цивільної оборони» необхідно замінити на посаду «фахівець з питань цивільного захисту».

Посадовий оклад зазначеного фахівця встановлюється відповідно до пункту 2.2.21  Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519.

Працівників, які мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, може бути призначено на посади провідних фахівців з питань цивільного захисту із встановленням їм посадового окладу за 10-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки (наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29 грудня 2004 р. № 336).

 "Практика управління медичним закладом", № 2, 2016