ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

15/04/2019

 

Олександр Клименко

консультант із соціально-трудових відносин

 

Медична сестра навчається на курсах підвищення кваліфікацій для отримання кваліфікаційної категорії. З якої дати їй слід підвищити заробітну плату за категорію?

 

Оплата праці медичних працівників, у тому числі сестер медичних, регулюються Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі – Умови № 308/519). Згідно з пунктом 1.7 Умов № 308/519 зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

    призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
    присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;
    зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.
 Днем присвоєння (присудження) є:
    почесних звань — дата Указу Президента України;
    кваліфікаційної категорії — дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;
    кваліфікаційного розряду — дата наказу по закладу, установі;
    наукового ступеня — дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.

Таким чином, днем присвоєння кваліфікаційної категорії для медичних працівників, у тому числі сестер медичних, які пройшли курси підвищення кваліфікації та атестовані атестаційною комісією, є дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії. На підставі цього рішення керівник закладу охорони здоров’я, в якому працює сестра медична, якій підвищено кваліфікаційну категорію, видає наказ про зміну їй розміру посадового окладу із дати, яка дорівнює даті зазначеного наказу про затвердження рішення атестаційної комісії, а також наказ про внесення відповідних змін із зазначеної дати до штатного розпису закладу охорони здоров’я.

Також зауважимо, що відповідно до підпункту 5 пункту 2.4.1 Умов № 308/519 «іншим медичним та фармацевтичним працівникам» (до яких належать і сестри медичні), посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

Читати далі