Запитання - відповідь!

25/10/2019

На запитання відповідає

 

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант sз питань бухгалтерського та податкового обліку

ЗВІЛЬНЕННЯ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

Одна з медичних сестер щодня приходить на роботу, але значну частину робочого часу перебуває не на своєму робочому місці, а десь на території закладу. Чи можна звільнити таку медичну сестру з ініціативи керівництва закладу за прогули, зважаючи на її тривалу відсутність на робочому місці?

 

Можливість звільнення працівника за прогули передбачена п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Згідно з цією нормою трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані керівником медичного закладу (власником або уповноваженим ним органом) у випадку прогулу працівника (зокрема його відсутності на роботі більше трьох годин продовж робочого дня) без поважних причин.

Як бачимо, законодавством передбачена можливість звільнення саме за відсутність на роботі, а не за відсутність на робочому місці.

На різних підприємствах, зокрема й у різних медичних закладах, практикують різні системи підтвердження присутності працівника на роботі. Так, у одних закладах облік присутності працівників на роботі ведуть відповідальні особи, які в певні години особисто обходять всі робочі місця й фіксують, хто й коли прийшов на роботу та пішов з неї. В інших закладах ведуть журнал прибуття / вибуття на роботу / з роботи, в якому кожен працівник самостійно вказує час, коли він прийшов на роботу та пішов із неї й підтверджує це своїм підписом.

Але, зауважимо, у будь-якому разі фіксується присутність працівника тільки на роботі, а не на робочому місці, до якого він може й не дійти або яке може залишити, перебуваючи на території закладу.

Й, оскільки, відсутність працівника на робочому місці не можна прирівнювати до його відсутності на роботі, це вказує на те, що у випадку, про який йдеться, медичну сестру не можна звільнити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Але, якщо медична сестра, про яку йдеться, зловживає відсутністю на робочому місці, то можна скласти про це акт за участю не менше трьох інших працівників і накласти на неї дисциплінарне стягнення — догану — за порушення трудової дисципліни на підставі ст. 147 КЗпП.

У подальшому, якщо медична сестра не виправиться, керівництво закладу матиме право звільнити її за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП, як таку, що систематично порушує правила внутрішнього трудового розпорядку і раніше мала певні дисциплінарні стягнення.

Читати далі