Запитання - відповідь!

05/09/2019

НА ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Кому із працівників медичного закладу можна надавати додаткову щорічну відпустку за ненормований робочий день і якої тривалості?

Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюють для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу їхнього трудового процесу. Так, за потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу і така робота не вважається понаднормовою. Міра праці в такому випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов’язків та обсягом виконуваних робіт (навантаженням). В якості компенсації за ненормований робочий день працівникам надається додаткова щорічна відпустка.

Відзначимо, що сьогодні перелік робіт, професій і посад із ненормованим робочим днем у галузі охорони здоров’я не затверджено. А в п. 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів і установ охорони здоров’я» від 25. 05. 2006 р. № 319 зазначено, що перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

Отже, кожний конкретний медичний заклад самостійно визначає в колективному договорі (якщо він існує) чи іншому внутрішньому документі перелік професій і посад, щодо яких можна застосовувати ненормований робочий день, та встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день.

Під час розробляння таких положень колективного договору (або іншого документа) можна спиратися на Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 10. 10. 1997 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7). Згідно з п. 3 Рекомендацій № 7 тривалість такої відпустки може становити до 7 календарних днів, а критеріями для її надання є виконуваний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

Пунктом 2 Рекомендацій № 7 встановлені особливості застосування ненормованого робочого дня для працівників, які працюють в режимі неповного робочого часу. Так, за цим пунктом ненормований робочий день:

- не застосовують для працівників, зайнятих на роботах з неповним робочим днем;

- можна застосовувати для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня.

Читати далі