Запитання - відповідь!

05/09/2019

На запитання відповідає Ірина Красовська

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

У лютому 2019 року до медичного закладу влаштувалася на роботу за сумісництвом лікар-імунолог, яка має двох дітей і за основним місцем роботи  перебуває у відпустці для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку. Чи можна у такій ситуації надати лікарю соціальну відпустку на дітей за місцем роботи за сумісництвом?

 

Перебування лікаря за основним місцем роботи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не позбавляє її права на роботу за сумісництвом як у тому ж медичному закладі, де надано відпустку для догляду за дитиною, так і в іншому.

В той же час, ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено, що у період перебування у відпустці для догляду за дитиною жінка або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною, може, за своїм бажанням, працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому, зауважимо,  жодним нормативно-правовим актом не визначено, де саме жінка або інша особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право працювати на умовах неповного робочого часу — за основним місцем роботи, чи за сумісництвом. Тому на практиці це правило застосовують як до основного місця роботи, так і  до роботи за сумісництвом. Зважаючи на це, під час відпустки для догляду за дитиною лікар, про яку йдеться в запитанні, може працювати на роботі за сумісництвом як сім годин на день, так і одну годину на тиждень, але в жодному разі не вісім годин на день (за п’ятиденного робочого тижня).

Додаткова відпустка на дітей надається на підставі ч. 1 ст. 19 Закону № 504, в якій вказані дві умови для отримання такої відпустки: жінка повинна мати двох або більше дітей віком до 15 років чи бути одинокою матір’ю тощо та працювати. У цій ситуації такі вимоги виконуються, тому лікар, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює за сумісництвом на умовах неповного робочого часу, має право на отримання такої відпустки. Це право виникло у неї  після працевлаштування за сумісництвом. І, хоча лікар працює неповний робочий час, нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових прав працівників.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, не належить до щорічних відпусток і надається в будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу та дати народження дитини — до чи після. Це означає, що використати її лікар може будь-коли.

Для отримання такої відпустки лікар повинен подати заяву на ім’я керівника медичного закладу та надати документи, які підтверджують наявність у неї двох дітей, тобто копії їхніх свідоцтв про народження.

Читати далі