ЗВІЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

12/07/2019

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

 

Порядок звільнення так званих матеріально відповідальних осіб, а також деяких інших категорій працівників, обов’язки яких значною мірою пов’язані зі збереженням матеріальних цінностей або різних документів, може дещо відрізнятися від оформлення звільнення «звичайних» працівників. Зокрема, у цьому випадку залежно від різних обставин можуть оформлюватися такі додаткові документи, як акт проведення інвентаризації матеріальних цінностей, акт приймання-передачі матеріальних цінностей, обхідний лист тощо. У яких же конкретних випадках потрібне оформлення відповідних додаткових документів, яких саме, на підставі чого та для яких професійних категорій ? На ці запитання й буде надано відповіді у даній статті

 

КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

Усіх працівників закладу охорони здоров’я (далі — заклад) залежно від їхніх обов’язків щодо збереження певних матеріальних цінностей або документів та їхнього правового (професійного) статусу можна умовно розподілити на 3 великі групи:

  • матеріально відповідальні особи, тобто працівники, з якими в усталеному порядку укладено договори про повну матеріальну відповідальність;
  • різні керівники закладу, його структурних підрозділів, головні бухгалтери, державні службовці, певні інші посадові особи, які фактично несуть підвищену відповідальність за стан справ у закладі, результати його господарської діяльності, дотримання вимог до оформлення та збереження певних видів документації (кадрової, фінансово-бухгалтерської тощо);
  • інші працівники, обов’язки яких безпосередньо не пов’язані зі збереженням матеріальних цінностей або документів, але які могли їх отримати у процесі своєї трудової діяльності у закладі для різних цілей і відповідно мають їх повернути закладу до свого звільнення.

 

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕНІ МАТЕРІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Читати далі