Новини

Табель обліку використання робочого часу

07/08/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

ІРИНА КРАСОВСЬКА

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я

07/08/2019

Нове законодавство

Міністерство охорони здоров'я України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом М
ОЗ України
 від 2 січня 2019 року
№ 15

 

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я визначають загальний механізм формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і грошовій формі, як запасів.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ

06/08/2019

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

НЕЛЛИ МОРОЗОВА, СЕРГЕЙ РИДНЫЙ, ИРИНА КОРОБКОВА, АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

 

«ГЕПАРИНОВИЙ ЗАМОК» ЧИ ФІЗРОЗЧИН?

06/08/2019

СТАНДАРТИ

 

Центральні венозні катетери сьогодні широко використовують у медичній практиці для введення пацієнтам інфузійних розчинів, хіміопрепаратів та парентерального харчування. Правильний догляд за центральним венозним катетером, зокрема його промивання та встановлення «гепаринового замка», необхідний для забезпечення прохідності та запобігання розвитку тромбозу.

НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

06/08/2019

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

Наказ МОЗ від 1. 02. 2019 р. № 280 «Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу».

ПРАВО МЕДСЕСТРИ НА ДОПЛАТУ ЗА РОБОТУ З ДЕЗІНФІКУЮЧИМИ РОЗЧИНАМИ

06/08/2019

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

 

На запитання читачів відповідає

 

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

? Медична сестра офтальмологічного кабінету працює з дезінфікуючими розчинами, що передбачено її посадовими обов’язками, оскільки в кабінеті проводяться амбулаторні операції. Чи вважається таке робоче місце зі шкідливими умовами праці? На яку доплату має право ця медична сестра? Чи передбачені для неї додаткові дні відпустки?

ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕДСЕСТРИ, ЯКА ПРАЦЮЄ НА 0,5 СТАВКИ

06/08/2019

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

 

На запитання читачів відповідає

 

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

? Медична сестра туберкульозного кабінету працює на 0,5 ставки. Якою має бути для неї тривалість робочого часу на день?

 

На законодавчому рівні тривалість робочого часу для працівників медичних закладів регулюється:

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

06/08/2019

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Державна служба України з питань праці

 

Уважний огляд місця події, детально складені протокол та ескіз (схема) дають змогу комісії з’ясувати обставини та причини нещасного випадку, а отже, сприяють об’єктивному його розслідуванню

 

ПОРЯДОК І ПІДСТАВИ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ

06/08/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

ЗАПІЗНЕННЯ НА РОБОТУ: ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОФОРМЛЕННЯ

06/08/2019

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку