Новини

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ БОЛИ

07/10/2019

Стандарти

 

Александр Мельник,

канд. биол. наук, ведущий специалист по обеспечению контроля качества в медицинских лабораториях

 

Охорона праці в КДЛ

07/10/2019

Охорона праці

 

Сучасний розвиток медицини, підвищення технічної оснащеності лікувальних установ, впровадження досконалих технологічних процесів, сучасного устаткування, апаратури, інструментарію, застосування нових лікарських засобів освоєння нових методів діагностики і лікування ставлять нові завдання з профілактики несприятливих наслідків для здоров'я, умов і характеру трудової діяльності лабораторного робітника, що заслуговує на пильну увагу щодо охорони їх здоров'я.

 

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТІВ У ЛАБОРАТОРІЯХ

07/10/2019

Стандарти

 

Володимир Новіков,

докт. фіз.-мат. наук, Інститут підвищення кваліфікації фахівців у галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного регулювання та якості, м. Київ

 

Олександр Никитюк,

проф., докт. с.-г. наук, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ

 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. НОВИЙ СТАНДАРТ РОБОТИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

07/10/2019

Стандарти

 

Тетяна Сємєнчук,

журнал «Лабораторна справа»

           

БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА

04/10/2019

Т Е Х Н О Л О Г І Ї

 

ВОЛОДИМИР НЕРУБЕНКО

керівник компанії TerraLab

 

ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ МЕДИЦИНІ

04/10/2019

Стандарти

Олександр Чуваков,

головний лікар медичного центру ТОВ «БМДЦ», завідувач лабораторії, член Американського товариства клінічних патологів (ASCP)

 

ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНИ РУК МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

04/10/2019

СТАНДАРТИ

 

Інфекції, які пов’язані з наданням медичної допомоги, — це причина високої смертності, значних економічних втрат і страждань для пацієнтів. Працівники екстреної медичної допомоги контактують із багатьма людьми в різних умовах і внаслідок цього часто стають джерелом розповсюдження патогенних мікроорганізмів. Своєчасне та правильне дотримання чистоти рук перешкоджає поширенню інфекційних агентів, тому медичні працівники повинні бути зацікавлені в належному виконанні заходів для забезпечення гігієни рук.

ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА ДІТЕЙ – ОБОВ’ЯЗКОВА!

04/10/2019

МОЗ ІНФОРМУЄ

 

Верховний Суд України своїм рішенням підтвердив, що вакцинація є обов’язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки.

 

Оренда житла для працівника закладу

04/10/2019

Бухоблік

Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант із питань бухгалтерського та податкового обліку

 

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

04/10/2019

Роз'яснення

Офіційно. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

Згідно з ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Водночас злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи регулюються зокрема ст. 106 ЦКУ.