На допомогу читачам

Цифровой прорыв в технологии МРТ

От своевременности и точности диагностики заболеваний во многом зависит успешный исход лечения. В связи с этим, достижения высоких технологий становятся незаменимыми, как для медицинских работников, так и для ученых исследователей. Новым словом в сфере диагностики последних лет стал цифровой МРТ Philips Ingenia 1,5 Т, упразднивший множество ограничений, существующих в более ранних моделях МР томографов

 

Підвищення безпеки пацієнтів при одночасному зниженні витрат завдяки використанню медичних хірургічних пластирів на основі акрилату

Лікарі, що зайняті клінічною практикою, а також адміністративні працівники, які працюють в галузі охорони здоров'я, прагнуть поліпшити якість лікування пацієнтів і, за можливості, знизити витрати, пов'язані з таким лікуванням.

Для того щоб знайти рішення, які б дозволили знизити рівень заражуваності та налагодити практику вибору виробів медичного призначення залежно від симптомів захворювань, витрачаються значний час, велика кількість ресурсів та енергії.

Знаки безпеки

Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19 жовтня 2004 р. № 126, будівлі, приміщення, територія, у тому числі медичних закладів, мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Форми, кольори, способи розташування таких знаків та галузь їх застосування регламентуються Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». Тож ознайомимося детальніше з цими нормативними документами

Організація діловодства і архівної справи в медичному закладі

Діловодство разом з архівною справою становлять єдину документо-інформаційну сферу. Адже більшість документів, нагромаджених у результаті роботи різних підприємств, установ і організацій, підлягає зберіганню в архіві. І рівень підготовки цих документів та організації роботи з ними у діловодстві значною мірою впливає на якість документів як джерел архівної інформації, а також на процеси формування архівних фондів. Від правильної організації діловодних і архівних процесів у медичних закладах залежить ефективність діяльності цих закладів

Засвідчення заповітів та довіреностей посадовими особами медичних закладів

Посадовим особам закладів охорони здоров’я слід не тільки вміти лікувати людей, а й знати цілий комплекс нормативно-правових актів, які регламентують суто юридичні аспекти вчинення нотаріальних дій. Тобто лікарі мають стати ще й юристами в частині посвідчення заповітів і довіреностей...

Див. повну версію у вкладенному файлі*

*Доступ до всіх ресурсів сайту можна отримати, зареєструвавшись

Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір

Система охорони здоров’я в Україні нагально потребує послідовних та глибоких інституціональних та структурних перетворень, спрямованих на поліпшення здоров’я населення та задоволення його справедливих потреб у медичній допомозі. Концептуальні засади цієї роботи відображені в Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» №208 від 17 лютого 2010 року.

Див. у вкладенному файлі*

*Доступ до всіх ресурсів сайту можна отримати, зареєструвавшись

Інвентаризація у медичному закладі

З метою виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей та інших активів ї зобов'язань медичні заклади, як і будь-які інші підприємства, мають проводити інвентаризацію. Як вона проводиться? Що робити у разі виявлення нестачі або пересортиці? Відповіді на ці та інші запитання — у нашій статті.

Див. повну версію у вкладенному файлі*

*Доступ до всіх ресурсів сайту можна отримати, зареєструвавшись